30. sep, 2018

Sportponnyavel - hoppning

Behöver vi stamboksavel eller en "produktion" av sportponnyer i Sverige för att möta marknadens krav och på så sätt minska importen av tävlingsponnyer till Sverige?