18. okt, 2018

Behöver vi en svensk prestationsavel?

Om man som jag är mycket intresserad av svensk landbruksnäring och - produktion så ser jag det som en självklarhet att vi även skall föda upp de sportponnyer som marknaden vill ha. De är närprodicerade, spårbara och sunt uppfödda då vi har en stark djurskyddslag - för att tala samma språk som vi gör inom övriga djur som föds upp inom lantbruksnäringen. 

Vi behöver ta vara på det avelsmaterial som "fungerar" (se tidigare inlägg) och inte tro att gräset är grönare på andra sidan. Flera svenskfödda tävlingsponnyer har under årens lopp exporterats till Tyskland, Irland, Norge och de senaste åren har det funnits svenskfödda ponnyer som representerat Tyskland, Danmark, Norge, Italien vid ponny-EM.