22. apr, 2019

Flockens betydelse

För varje år som går blir jag mer och mer övertygad om flockens betydelse för alla hästar.