6. dec, 2012

Samarbete inom ponnyaveln

Ett inlägg jag bl a har lagt på min Facebooksida efter att ha läst inlägg på diverse ponnyavelsforum på nätet. Fenomenet är inte nytt, men jag tycker att det blir värre och värre...

SAMARBETE ÖVER PONNYRASGRÄNSERNA var nog samtliga deltagare överens om efter SPAF's ponnyavelskonferens i oktober. Men jag uppfattar att "nätmobbing", t ex diskussioner som fullständigt spårar ut här på internet (och framförallt på Facebook)aldrig har varit större och fler än nu. Jag tycker att det är så sorgligt, snälla svenska ponnyuppfödare: lägg energin på att SAMARBETA - både inom föreningarna och över rasgränserna. Vi har en stor import av ridbara "långbenta" ponnyer till Sverige - kan vi inte försöka att i första hand föda upp dem i Sverige, alltså de ponnyer som den svenska marknaden vill ha? Svenskfödda ponnyer är närproducerade, de bidrar till den svenska lantbruksnäringen då avel och uppfödning, uthyrning av stallplatser, hästturism, travverksamhet och foderproduktion bedrivs på nästan 6 000 gårdar i Sverige. Sverige är ett av Europas hästtätaste länder och hästnäringen står för runt 10 500 årsverken. Hästen i Sverige hjälper till att beta och hålla landskapet öppet. Betesmarker är en del av kulturlandskapet och ingår i ett rikt odlingslandskap, ett av de 16 nationella miljömålen som antogs av Sveriges riksdag 1999.