Våra gamla avelsston

Priory Miss Ellie "Peggy"

Vi står inför ett generationsskifte, och har nu (2018) ganska många "pensionärer" som inte längre används i avel. Vi har några unga ston för rekrytering, men de skall få chans att prestera på tävlingsbanorna innan de sätts in i avel på heltid.

Våra gamla ston:

  • Priory Miss Ellie RNF 1734, född 1988 - ELIT
  • Fredriksbergs Kamé RNF 2509, född 1991 - A-premierad
  • Dimmans Denitha RNF 187-S, född 1993 - ELIT
  • Dimmans Elmia RNF 2092, född 1994 - ELIT
  • Lady Jane RNF 249-S, född 1998 - ELIT

Elmia är dräktig och skall föla 2018, Lady Jane skall betäckas om 2018 - de andra tre stona är helt pensionerade från avelsboxen.