Jag och min syster på fjordvalacken Tryhm f.63 e.Naustdölen. Fotot är taget 1985.