Jag och Smedhults Cavat RNF 44, 1990. Ignorera stolsitsen, hästen ser iallafall trevlig ut.