Jag, Dimmans Denitha 1 år och Dimmans Charlina 3 år, sommaren 1994,