Att ha hingst på semin (AI och TAI)

(Publicerad i New Forestbladet nr 1-2011)

2010 valde vi att hålla Dimmans Eros RNF 182 tillgänglig via semin, AI (färsk sperma) och TAI (transporterad sperma) för första gången. Att ge sig in i seminvärlden som ponnyhingstägare har varit lite av en djungel, men här delar jag med mig av lite information, tips och råd som vi lärt oss under säsongen.

 Att använda sig av semin innebär vissa merkostnader för stoägaren, som inte tillkommer vid naturlig betäckning. Fördelen med semin är bland annat att stoägaren slipper transportera sto och eventuellt föl till hingsthållaren, utan kan åka till en seminstation som finns i närheten. Det finns ca 120 seminstationer i Sverige.

 Fördelen med att ha en hingst på semin är flera, risken för skador hos hingst vid betäckning minskar, stoägarna kan använda hingsten utan att behöva transportera sto och eventuellt föl långa vägar, vilket kan öka intresset för att använda hingsten, och smittorisken är mindre än vid naturlig betäckning.

Nackdelen har varit att inte få träffa och få direkt kontakt med stoägarna vilket jag saknat mycket. All kontakt har gått via hingstens hemmastation och den seminstation som stoägaren besökt. Det har också, kanske på grund av att man inte får direktkontakt med stoägarna, varit svårt att få betalt av vissa stoägare. Det har aldrig hänt tidigare då vi haft hingstar hemma på naturlig betäckning.  I och med att hingstens hemmastation har debiterat oss för alla kostnader (se nedan) så har det blivit betydligt mer pappersarbete och fakturering. Det har också i vissa fall varit svårt att få fram korrekta uppgifter på stona. I år kommer vi därför använda oss av ett speciellt bokningskontrakt som fylls i av personal på Bollerup när bokning sker.

 Inför betäckningssäsongen

Innan hingsten får verka via semin måste hingsten testas för CEM och EAV. Provet av Eros genomfördes hos seminveterinärerna på Bollerup. Vid CEM-test ”skrapades” han på tre ställen på penis plus att det togs spermaprov. Han fick alltså hoppa på bocken och fick tömma sig. EAV kontrollerades genom antikroppar genom blodprov. Proven togs den 22/3, jag hade provsvaren från SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) den 30/3. Dessa prover tas en gång varje år innan betäckningssäsongen startar.  

Kostnader för hingstägaren

När man ställer en hingst tillgänglig via semin är det en hel del kostnader som seminstationen debiterar hingstägaren. Först och främst är det tappningen, samt paketering och eventuell transport av sperma. Detta har debiterats oss som hingstägare och alla dessa kostnader har vi sen fått fakturera stoägaren.

 ”Vår” seminstation Bollerup tar ut timtaxa vid tappning. Eros har fungerat mycket bra vid tappning, han har snabbt gått på bocken och tömt sig. Det kan vara svårt att lära framförallt en äldre hingst att hoppa på bocken, och ibland behövs det ett ”teasersto” (brunstigt) för att få hingsten att göra det han ska. Om seminstationen tar ut timtaxa vid tappning kan detta bli dyrt.

 Under 2010 har vi valt att ta ut språngavgift och 90-dygns dräktighetsavgift på Eros då det är många avgifter som skall betalas till seminstationen, på grund av detta är det bra att få in dessa avgifter under samma år.

 Det som sedan tillkommer hingstägaren att betala är hingstlicens, annonsering, betäckningsblock osv men det gör det ju vid naturlig betäckning också. Under 2010 skickade jag ut direktreklam/info till alla seminstationer som står listade på www.sprangrulla.se. Jag tror att jag skickade ut ca 110 informationsbrev som väger över 20g = dubbelt porto.  Dessa skickade jag med B-post.

Jag har inte räknat på arbete för utskick, kopiering, laminering. Ej heller för papper, färgpatroner till skrivaren, lamineringsblad mm. Jag har även satt upp laminerade infoblad vid ridhus, ridsportsaffärer mm.

Jag har lagt ut så mycket information jag bara kan på min hemsida, kostnad och tidsåtgång för detta har jag inte räknat på. Mycket av detta gör man ju även om hingsten står på naturlig betäckning.

Kostnader för stoägaren

För stoägaren som använder en hingst som står tillgänglig via semin tillkommer bland annat stationsavgift och seminavgift på den egna seminstationen. Dessa kostnader varierar stort, så för stoägaren är det lönt att ringa runt till seminstationer i närområdet och höra vad de har för avgifter. En det stationer har till och med ”ponnyrabatt”.

Seminavgiften betalar alla. Den brukar inkludera ultraljudsundersökningar och dräktighetskontroller under minst tre brunster. Stationsavgiften betalas av alla som seminerar sitt sto med AI på hingstens hemmastation, eller till stoägarens ”egen” seminstation vid användande av transporterad sperma (TAI).  Vid insemination med färsk sperma på hingstens hemmastation (AI) och transportsperma (TAI) debiteras en avgift för varje packning av sperma.

Vid transportsperma debiteras porto och transport av sperman till poststation.

Inackordering betalas de dygn stoet vistas på seminstationen.

Kostnader för eventuella bakteriologiska prov, läkemedelsbehandlingar samt avmaskning och verkning vid behov tillkommer. Även här är det vissa avgifter som stoägaren betalar även då de använder sig av en hingst på naturlig betäckning. Givetvis betalar stoägaren hingstens språngavgift och levande föl- eller 90-dygns dräktighetsavgift, precis som vid naturlig betäckning.

 Sammanfattning

Jag tycker att det fungerat mycket bra med att ha Eros tillgänglig via semin och samarbetet med Bollerup och Rebecca Giegold, Stall Magi som haft Eros uppstallad hos sig har fungerat mycket bra. Efterfrågan har varit god och Eros var under 2010 den New Foresthingst som hade flest ston, trots – eller kanske tack vare han stod tillgänglig via semin. Eros kommer därför även under 2011 finnas tillgänglig via semin (AI och TAI) med hemmastation Bollerup.

 Helena Grühb

(Publicerad i New Forestbladet nr 1-2011)