27. feb, 2018

Sådan mor de har

ELIT-premierade Dimmans Elmia f.1994, mor till 11 föl, varav fem godkända hingstar.