6. jun, 2018

Emir är hemma

Emir har kommit hem för att vara tillgänglig för avel i år. Han söker även en ryttare både på kort och lång sikt, främst för tävling.