25. jan, 2020

Palatsbarnen - Björn Collarp

Min uppfattning är att nutidshistoria glöms ofta bort under histoielektionerna, eller vad är nutid? Boken Palatsbarnen har i allafall lärt mig mer om 1900-talet i Sovjetunionen och Sverige än någon historielektion - allt från hur slutet Sovjet var och angiverisystemet, till hur personer som hade minsta koppling till Sovjet registerades och bevakades här i Sverige av den svenska staten. Boken är en riktig tegelsten, nära på 750 sidor och den skildrar i romanform systrarna Nina och Masjas liv, från tiden runt ryska revolutionen 1917 fram till 1960-talet, mitt under det kalla kriget. Systrarnas livsöden skildras på ett mycket gripande sätt, förutsättningarna i deras liv skiljer sig oerhört - Nina flyttar till Sverige medan Masja blir kvar i Sovjet. Boken har gjort ett stort intryck på mig, den är en skakande skildring av framförallt Sovjet under 1900-talet. För mig är det nutidshistoria, så nära i tid, men ändå så länge sedan - och kanske är det redan bortglömt?

👍 👍👍👍👍