Behöver du id-kontrollera och/eller chipmärka din häst inför ansökan av hästpass?

Id-kontroll och chipmärkning


- Har ni många hästar som redan har pass, men som skall skall id-kollas och/eller chipmärkas för tilläggsregistrering - hör av er om pris!  Jag går ner ordentligt i pris när det gäller importkoll och övriga tjänster om det är många hästar på samma ställe.

- Övriga tjänster, id-koll för tilläggstregistrering, chipmärkning, id-kontroller, se prislista nedan.

Ring eller sms:a gärna på telefon 070-526 50 15. Jag nås också på hemtelefon 0411-70143, mail dimmansstuteri(a)outlook.com och på Facebook. 

/Helena Grühb, Krågarp/Skivarp, Skurup. Jag kör över hela södra Skåne.


Jag är av Svenska Hästavelsförbundet utbildad och godkänd id-kontrollant och chipmärkare, jag id-kontrollerar och chipmärker hästar i södra delen av Skåne.

Jag får id-kontrollera och chipmärka hästar av alla raser, utom varmblodiga travhästar.

Från och med 1 januari 2016 krävs att alla hästar som skall stanna mer än 90 dagar i Sverige tilläggsregistreras hos den rasförening den tillhör. Detta gäller även de utlandsfödda hästar/ponnyer som sedan tidigare är importerade till Sverige, men som inte har ett svenskt registreringsnummer i sitt pass.

Krav på pass för alla hästar har funnits sedan 2006, och de flesta rasföreningar kräver även att hästen chipmärks i samband med registrering/utfärdande av hästpass. När en ponny skall mätas för att få ett mätintyg krävs att den är chipmärkt.

Om du har några frågor, kontakta mig, den rasförening som din häst tillhör eller Svenska Hästavelsförbundet, SH http://www.svehast.se/ 

Mer information om de nya reglerna om tilläggsregistrering:  http://www.svehast.se/files/user/pdf/Om_svenskregistrering_ny.pdf


Kontaktuppgifter till mig, Helena Grühb: 

Telefon/sms 070-526 50 15, e-post dimmansstuteri@outlook.com


 

Prislista:

Exkl. moms

Inkl. moms

Id-kontroll (inklusive ev. konturdiagram) av importerad häst/ponny inför tilläggsregistering i Sverige

240 kr

300 kr

Id-kontroll och konturdiagram inför ansökan av hästpass     

240 kr

300 kr

Chipmärkning                             

320 kr

400 kr

Paketpris Id-kontroll och chipmärkning        

480 kr

600 kr

Underlag för dna-analys hos SLU (tagel och remiss)

80 kr

100 kr

Inställelseavgift (inkl. reseersättning inom 30 km från Skurup)

80 kr

100 kr

Reseersättning vid längre resor än 30 km från Skurup

 

25 kr/mil

    Priserna kan diskuteras vid många hästar på samma ställe, t ex ridskolor. Hör av er!!


Några saker att tänka på:

- Hästen/hästarna skall vara intagna när jag kommer

- Hästen/hästarna skall helst vara torra och rena

- Det skall finnas möjlighet att stå inomhus i en box eller liknande

- Det skall finnas en hästvan och lämplig person som håller i hästen

- Det bör finnas en slät yta där jag kan lägga upp mina saker, har du ingen bänk eller liknande i stallet går det bra med t ex en handduk på ett par halmbalar

- Vid id-kontroll inför ansökan av hästpass behöver jag se betäckningsrapport/betäckningsbevis eller motsvarande. Föl skall id-kontrolleras vid moderns sida, om inte detta görs kräver många rasföreningar en dna-analys av fölungen, vilket medför en extra kostnad. Detsamma gäller för nyregistreringas som skickas in efter den 31/12 det året fölungen är född. För äldre hästar häller registreringsbevis/betäckningsrapport eller utländskt hästpass. Samtliga handlingar skall vara i original. Saknas detta kan hästan behöva dna-typas.

- Kontrollera gärna med den rasförening som skall registrera din häst om vad som behövs inför ansökan av hästpass.