Föllista Dimmans Decideria

2016 sto brun e.Gay Count Shetan RNF 214 - Dimmans Decibelle (98788=40p, Bästa föl på utställning)