På bete tillsammans med Estancia, Decideria, Denitha, Divina Commedia och Peggy, 2013