Våra ankor

Vi har fyra ankor av rasen Svensk myskanka. 
De inte registrerade i genbanken, så det går inte att garantera helt att de är renrasiga. 

Jag köpte mina första ankor i juni 2015. Det var till en början fem ankor i den lilla flocken, men i oktober försvann den lilla ankan Majsan (även kallad Brun-sötis) och den största draken Sotis. I december hittade vi andriken Kasper så svårt skadad att han var tvungen att avlivas. 
I mitten av november 2015 började Mysan och Kajsan att värpa och lade sig senare och ruvade. Den 2 januari kläcktes en kull ällingar, tyvärr överlevde bara fyra ällingar av 15 befruktade ägg. Far till dessa var Kasper Anka.
Sommaren 2016 misslyckades Kajsan med två kullar, den ena kullen (äggen) tog kråkorna och den andra övergav hon av okänd anledning när det bara var några dagar kvar till kläckning.
5 juni 2017 kläcktes en stor kull där Kajsan ruvade, men ett antal av äggen var troligtvis Müslis. 16 ällingar överlevde, alla såldes utom en hona som Viktor behöll. Far till dessa var Fräs Anka.
Hösten 2017 lade sig Kajsan och ruvade bakom en telefonstolpe i hästarnas ligghall. 16 oktober kläcktes nio ällingar.

Våra ankor

Kajsan, anka, kläckt i början av maj 2015, framruvad av Mysan
Müsli, anka, köpt från Hästveda sommaren 2016
Kajs-Marie, anka, dotter till Kajsan, kläckt 5 juni 2017
Fräs (hette tidigare Mysko) andrik, kläckt sensommaren 2015. Köpt 8 december 2015 i Åsum.

Tidigare ankor:
Mysan, anka, kläckt våren 2014, tagen av rovdjur försommaren 2016. Hon låg då och ruvade på en kull ägg i ligghallen. Rovdjuret tog även äggen.
Sotis, andrik, kläckt påsken 2015, kläckägg. Försvann i oktober 2016.
Majsan (Brunsötis), anka, kläckt i början av maj 2015, framruvad av Mysan. Försvann i oktober 2016.
Kasper, andrikkläckt påsken 2015, kläckägg. Avlivad efter skada 2 december 2015. Far till ällingarna som kläcktes i januari 2016.
Fyra unga andrikar (far: Kaper mor: Mysan och Kajsan) sålda till Matin Larsson, Idyllens stuteri, Fjärlöv.
15 ällingar (av 16 kläckta) såldes under sommaren/hösten 2017. En anka behöll vi. En andrik fick namnet Anders hos sin nya ägare.