Avkommor till Emir

mn

Reg.nr

Kön

Färg

Mkh

Mor

Mor mkh

Övrigt

Dimmans Dylan                                            

Ej registerad

Hingst

Mbr

-          

Dimmans Denitha RNF 187-S

140,0

Död

Bellatrix

34-15-3845

Sto

Skm (f. sv)

 

Isabella Bus RNF 2619

 

 Bästa Föl på Riksutställningen 2015

Dimmans Day Tripper

39-15-9294

Valack

Fx

148 cm

Dimmans Denitha RNF 187-S

140,0

 

Ekhamras Kanel

34-15-2730

Valack

Br

 

Skattegårds Camille RNF 2265

 

 88897=40p, 88898=41p,  BIR på utställning x2

Magic Blue Uniqa

39-16-9279

Sto

Br

 

Fredriksbergs Ulli RNF 244-S

 

 Klass I, 46p, på treårstest, både gångarter och hoppning: 887887-46 gångarter och 8-7 hoppning.

Matildelund Jolly Rocket RNF 224

34-16-2906

Hingst

Mfx

135 cm

Miss Matilda RNF 2451

 

 Godkänd hingst, 98788=40p, galopp 8, löshoppning 8-7. Gångartsutmärkelse på treårstest 987888=48p.

Sturevallens Pebbles

34-16-3931

Sto

Mbr

 

Sturevallens Paradis RNF 2545

 

 

Dimmans Elsa

34-17-4005

Sto

Mbr

 

Dimmans Echo RNF 2803

 

 

Dimmans Heidi

 34-19-xxxx

 Sto

 Brun

 

 Hembys Lotus RNF 2410

 

 

Dimmans Anastasia

 34-19-xxxx

 Sto

 Skm (f. rskm)

 

 Miclas Agatha Christie RNF 2866

 134 cm

 

Rans Jack O'Lantern

 34-19-xxxx

 Hingst

 Fux

 

 Alizette RNF 2872