Bellatrix
f.2015
e.Dimmans Emir
u.Isabella Bus
ue.Sturevallens Gentleman

Bästa Föl på Riksutställningen 2015