Dimmans Echo med nyfödda Dimmans Elsa, 2017

Föllista Dimmans Echo RNF 2803

2017

s

br

e.Dimmans Emir RNF 208

- Dimmans Elsa

Avelsdiplom, 98888=41p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimmans Elsa, diplom 98888=41p, 28 augusti 2020