Avkommor till Miclas Claudia Schiffer

2006 s br e.Kantjes Umberto RNF 175 - Miclas Casablanca (88788=39p, död 2010)

2017 s mbr e.Diero Lux N 1280 - Odd Molly by Mi