Avkommor till Miclas Courtney Love

2003 h mbrskm e.Miclas Curt Cobain RNF 154 - Miclas Metallic (88887=39p, LH 9 - 8 på treårstest, placeringar i nationell msvB hoppning)

2020 - - e.Dimmans Emir RNF 208 - Beräknas föla 1 maj 2020