Courtney och Emir 2018.

Avkommor till Miclas Courtney Love

2003

h

mbrskm

e.Miclas Curt Cobain RNF 154

- Miclas Metallic

Placeringar i nationell msvB hoppning. LH 9 - 8 på treårstest. 88887=39p.

2020

-

-

e.Dimmans Emir RNF 208

- Beräknas föla 1 maj 2020