Avkommor till Skattegårds Porter RNF 156 och Parino RNF 17-S