Dimmans Decideria och Dimmans Decibelle 2016.

Föllista Dimmans Decideria

2016

s

br

e.Gay Count Shetan RNF 214

- Dimmans Decibelle

Bästa föl på utställning, 98788=40p. Hopputmärkelse treårstest 888799=49p