Våra ankor

Vi har tre ankor av rasen Svensk myskanka. 

De inte registrerade i genbanken, så det går inte att garantera helt att de är renrasiga. 


Jag köpte mina första ankor i juni 2015. Det var till en början fem ankor i den lilla flocken, men i oktober försvann den lilla ankan Majsan (även kallad Brun-sötis) och den största draken Sotis. I december hittade vi andriken Kasper så svårt skadad att han var tvungen att avlivas. 
I mitten av november 2015 började Mysan och Kajsan att värpa och lade sig senare och ruvade. Den 2 januari kläcktes en kull ällingar, tyvärr överlevde bara fyra ällingar av 15 befruktade ägg. Far till dessa var Kasper Anka.
Sommaren 2016 misslyckades Kajsan med två kullar, den ena kullen (äggen) tog kråkorna och den andra övergav hon av okänd anledning när det bara var några dagar kvar till kläckning.
5 juni 2017 kläcktes en stor kull där Kajsan ruvade, men ett antal av äggen var troligtvis Müslis.  Far till dessa ällingar var Fräs Anka. 16 ällingar överlevde, alla såldes utom en hona som Viktor behöll, jag kallade henne Kajs-Marie efter ett russto. Kajs-Marie blev tagen av något rovdjur 2018. Hösten 2017 lade sig Kajsan och ruvade bakom en telefonstolpe i hästarnas ligghall. 16 oktober kläcktes nio ällingar, samtliga klarade sig. Under 2018 lade Kajsan åter en större kull ägg bakom sargen i ligghallen, tyvärr var det något djur som tog samtliga. Därefter värpte varken Kajsan eller Müsli mer det året. I år (2019) hoppas vi på att åter få (minst) en kull ällingar.
 
Våra ankor
  • Kajsan Anka, anka, kläckt i början av maj 2015, framruvad av Mysan
  • Müsli Anka, anka, köpt från Hästveda sommaren 2016
  • Fräs  Anka, (hette tidigare Mysko) andrik, kläckt sensommaren 2015. Köpt 8 december 2015 i Åsum.

Alla våra ankor har varsin egen hashtagg på Instagram: #fräsanka, #kajsananka och #muslianka

Tidigare ankor:
Mysan, anka, kläckt våren 2014, tagen av rovdjur försommaren 2016. Hon låg då och ruvade på en kull ägg i ligghallen. Rovdjuret tog även äggen.
Sotis, andrik, kläckt påsken 2015, kläckägg. Försvann i oktober 2016.
Majsan (Brunsötis), anka, kläckt i början av maj 2015, framruvad av Mysan. Försvann i oktober 2016.
Kasper, andrikkläckt påsken 2015, kläckägg. Avlivad efter skada 2 december 2015. Far till ällingarna som kläcktes i januari 2016.
Kajs-Marie, anka, kläckt 5 juni 2016 (mor Mysan), död (rovdjur) 2017.
Fyra unga andrikar (far: Kaper mor: Mysan och Kajsan) sålda till Matin Larsson, Idyllens stuteri, Fjärlöv.
15 ällingar (av 16 kläckta) såldes under sommaren/hösten 2017. En anka behöll vi. En andrik fick namnet Anders hos sin nya ägare. Stefan och Maria Swidén har också köpt några ankor, så nu finns det ättlingar från våra ankor även i Östergötland. Tyvärr minns jag inte från vilken kull de kläcktes, far till kullan var i allafall Fräs och mor var Kajsan.
Vi har nu haft några fler kullar med ällingar, nu har jag slutat att räkna...