Mer om Madonna

Guldbelönad på utställning 88798=40p (2022)